Euroopan unionin pohjoisin
talotekniikka yritys

Ota yhteyt­tä

Talotekniikka osaamista yli 40 vuodelta

Olem­me Uudel­la­maal­la ja Poh­jois-Lapis­sa toi­mi­va LVI-alan per­hey­ri­tys. Suo­ri­tam­me vah­val­la ammat­ti­tai­dol­la kaik­ki LVI put­kia­sen­nuk­set ja huol­lot, kaut­tam­me saat rat­kai­sut läm­mi­tyk­seen, ilmas­toin­tiin, jäte­ve­den käsit­te­lyyn ja jääh­dy­tyk­seen. Olem­me eri­kois­tu­neet oma­ko­ti­ta­lo­jen LVI ura­koin­tiin, mut­ta meil­tä onnis­tuu myös­kin iso­jen lii­ke­ti­lo­jen LVI asennukset! 

Palveluhinnasto 

ASENNUSTYÖT Arkisin ( normaali työaika klo 7.00 – 16.00 )

asen­nus-, huol­to- ja kor­jaus­työt / alka­va tunti

 • LVI- 65.00€
 • Läm­pö­pump­pu- 75.00€

YLITYÖT ( normaalin työajan jälkeen arkisin klo 16.00 alkaen )

Yli­työ + 50% kak­si ensim­mäis­tä tun­tia. / alka­va tunti

Yli­työ + 100 % / alka­va tunti

Arki­py­hä + 200% / alka­va tunti

Asen­nus­työ­las­kun mini­mi­ve­loi­tus on kak­si tun­tia käyntikerta.

Hin­nat sisäl­tä­vät alv 24%

Matkakulut

Kilo­met­ri­kor­vaus

Mini­mi­ve­loi­tus / työ­las­ku­tus (sis. mat­kat 30 km asti) 42,00 euroa
Kilo­met­ri­ve­loi­tus / km 1,35 euroa

Mat­ka­ku­lu­jen veloi­tus­pe­rus­teet ( km )

Läh­tee toi­mi­pai­kas­ta, saa­puu koh­tee­seen, mah­dol­li­set tar­vi­ke­nou­dot, palaa toimipaikkaan.

Toi­mi­paik­ka sijait­see osoit­tees­sa moreenitie6 Por­nai­nen 07170/ pul­man­ki­jär­ven­tie 45 Nuor­gam 99990

Kauttamme saat kokonaisvaltaisen paketin edullisesti!

Myym­me, Huol­lam­me ja Asen­nam­me ilma­läm­pö­pump­pu­ja.

(Huol­lot kos­ke­vat vain mei­dän myy­miä pump­pu­ja, sekä asennuksia.)

Perus­a­sen­nus sisäl­tää. (520€)

 • puu­ra­ken­tee­seen 1 läpivienti
 • läpi­vien­ti­put­ki
 • kyl­mä­ai­ne­put­ket 1/4 / 3/8 4m koteloituna
 • syöt­tö-kaa­pe­li pum­pus­ta pis­to­ke­pääl­lä max 4m. (asia­kas tuo koh­teel­le syötön)
 • yksi­köit­ten väli­sen kaapeloinnin
 • sei­nä­te­li­ne + täri­nän vaimenninkumit
 • kon­dens­si­ve­si­put­ki 4m
 • kul­ma­kap­pa­leet 2kpl ja läpi­vien­ti­suo­ja 1kpl
 • mak­su­ton suun­nit­te­lu ja kar­toi­tus käynti
 • Hin­taan lisä­tään 1 matkatunti=42€ 30km Por­nais­ten toi­mi­pai­kas­ta. Yli­me­ne­vät km veloi­te­taan hin­nas­ton kor­vauk­sen mukaan.
 • asen­nuk­sil­le 2vuoden takuu.
 • Lisä­työt kysy hin­taa--> maa­te­li­ne asennus,laatan tuon­ti ym.
 • Hitac­hi pumput
 • Bosch pum­put
 • Pana­so­nic pumput

Tal­ven tarjous

 • Hitac­hi RAK35RPE asen­net­tu­na (perus as) alk.1650€ sis alv.
 • Bosch Compress 5000 asen­net­tu­na (perus as) alk.1750€ sis alv.

Polar-LVI suorittaa myöskin KVV  valvontaa pienomakotitalo rakentamisessa! 

Meiltä onnistuu myöskin ammattitaidolla maalämpöpumppu asennukset ja kaukolämpökeskuksen kytkennät! Kysy lisää!

Yhteystiedot

Ota yhteyt­tä

myynti@polarlvi.fi
Puh. 040 769 9002

polar-lvi/facebook.com

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Juuso Park­ka­li

Polar-Lvi

Pul­man­ki­jär­ven­tie 45
99990 Nuorgam

Y-tun­nus: 2869603-8

Lähetä meille viestiä